Добре, коли усна мова відповідає всім нормам української мови. Але зазвичай емоції, що виникають у спілкуванні, під час публічних виступів підштовхують до ускладнення фраз, що приводить у підсумку до втрати логічного зв’язку між деякими групами слів. У гіршому випадку при цьому логічний зв’язок між словами та їх групами зовсім втрачається, а мова перетворюється в набір слів (у натяки). При формулюванні письмових текстів такі помилки є неприпустимими. Особливо це стосується актів законодавства. І все ж складається враження, що підчас мова правотворчих органів іде в напрямку її перетворення у мову натяків. Прояви цього ми бачимо навіть в елементарно простих фразах, формулювання яких не вимагало будь-якого напруження інтелекту. Так, п. 2 Прикінцевих положень Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов’язку і військової служби” [315] Кабінету Міністрів приписується “розробити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону”. Але ж із цього Закону ніякі нормативно-правові акти не випливають. Із цього Закону випливає лише необхідність у прийнятті певних нормативно-правових актів. Наявність у Законі такого недбалого формулювання є прикрою. Але ж це не є підставою для ігнорування невдалого законодавчого положення. Методом логічного тлумачення його слід інтерпретувати у такий спосіб, що воно приписує Кабінету Міністрів розробити проекти нормативно-правових актів, необхідність прийняття яких випливає із названого Закону.

У первинній редакції ст. 72 Закону “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” [168] вживались слова “експлуатуючої організації”. Тому за наявності необхідності повторно використати ці слова їх у названій статті замінили займенником “її”. Це надало законодавчому тексту задовільного стилю. З грудня 1997 р. до названого Закону внесли зміни [191], зокрема слова “експлуатуюча організація” в усіх відмінках були замінені словом “оператор” у відповідному відмінку. У результаті цього ст. 72 згаданого Закону набула такого змісту: “Відповідальність оператора за ядерну шкоду згідно з цим Законом є абсолютною — тобто настає незалежно від встановлення її вини, крім випадків, передбачених частиною другою статті 73”. Займенник “її” став замінювати іменник “оператор”. Це — явна граматична помилка, яка усувається логічним тлумаченням. Отже, оператор відповідає за ядерну шкоду незалежно від його вини.