Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку

1.6. Патентування підприємницької діяльності

Для здійснення своїх цілей суб´єкти комерційного підприємництва повинні забезпечити;

• відповідність приміщення (місця) чи будівлі для здійснення торговельної діяльності необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним умовам, вимогам нормативних документів щодо зберігання, продажу товарів, а також охорони праці;

• постійний розвиток матеріально-технічної бази підприємств, оснащення їх сучасною технікою і обладнанням;

• застосування прогресивних форм торговельного обслуговування населення;

• наявність на видному місці в торговельному приміщенні асортиментного переліку товарів, чинних санітарних і ветеринарних правил, правил продажу товарів та іншої необхідної нормативно-технічної документації та дотримання встановлених у них вимог;

• продаж товарів громадянам чистою вагою і повною мірою.

На фасаді торговельного приміщення підприємства повинна бути вивіска із зазначенням назви суб´єкта та власника або уповноваженого ним органу. Біля входу до цього приміщення на видному місці розміщується інформація.

Працівники суб´єкта господарювання зобов´язані забезпечувати права споживачів, визначені Законом України "Про захист прав споживачів", знати і виконувати ці правила та інші нормативні документи, що регулюють здійснення роздрібної торгівлі. Працівники, що здійснюють продаж товарів, зобов´язані надати покупцю інформацію про товари в обсязі, передбаченому законодавством.

Розрахунки за продаж товарів здійснюються за готівку, в безготівковому порядку, за чеками банків. Продаж товарів може здійснюватись у кредит. Обслуговування окремих категорій громадян, яким, згідно з чинним законодавством, надаються відповідні пільги, здійснюється в спеціально відведених торговельних приміщеннях (відділах, секціях).

Розрахунки з покупцями за товари повинні провадитися через електронні контрольно-касові апарати або з використанням товарно-касових книг. Касир або інший працівник, який одержує гроші за товар, під час розрахунку з покупцем повинен чітко назвати суму, одержану від покупця, і покласти одержані від нього гроші окремо на видному місці, віддрукувати чек на касовому апараті, назвати покупцеві належну його суму здачі і видати її разом з чеком.

Правильність розрахунку покупець перевіряє на місці, не відходячи від каси. Покупці обслуговуються протягом установленого часу роботи суб´єкта господарювання. Вхід покупців до торговельного залу припиняється з початком обідньої перерий або після закінчення роботи. Про початок обідньої перерви у суб´єкта та закінчення його робочого дня покупці інформуються за 10 хвилин. При цьому всі покупці, що мають касові і товарні чеки або підібрані товари, повинні бути обслужені.

Суб´єкт господарювання зобов´язаний забезпечити наявність правильно оформлених цінників товарів, що надійшли для продажу, і на вимогу покупця надати йому повну Інформацію про виготовлювача, основні споживчі якості та безпеку товару і його ціну, забезпечити належний рівень обслуговування.

Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості, комплектності, міри, ваги та ціни, демонстрування безпечного та правильного використання. У торговельному залі повинні бути встановлені на доступному для покупців місці контрольні ваги. Вибрані покупцями непродовольчі товари можуть зберігатись у торговельному підприємстві протягом двох годин з відміткою часу наступної оплати на виписаному продавцем чекові. Після закінчення встановленого часу невикуплений товар надходить у продаж.

Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, холодильники, пральні машини) покупець має право залишити на зберігання в підприємстві, але не більш як на одну добу. За погодженням з адміністрацією підприємства термін зберігання може бути продовжено шляхом укладання договору схову відповідного товару. До залишеного на зберігання купленого товару додається копія касового чека або квитанція, в якій зазначається термін зберігання товару, і табличка "Продано". Продавець протягом зазначеного терміну несе відповідальність за зберігання І якість товару.

У разі продажу непродовольчих товарів для особистого користування (одяг, взуття, трикотажні вироби) повинні бути створені умови для їх примірки, а складнотехнічних та інших, які потребують перевірки, -умови для її проведення.

Забороняється продаж товарів, що не мають належного товарного вигляду та із закінченим терміном придатності, а також товарів, що надійшли без документів, які засвідчують їх якість та безпеку. Забороняється обумовлення продажу одних товарів з обов´язковим придбанням інших або примушування покупця одержувати замість здачі інші товари.

У разі реалізації товарів імпортного виробництва у пакувальній тарі з написамиіноземною мовою суб´єкт господарювання зобов´язаний забезпечити інформацію державною мовою про найменування, основні споживчі властивості товару, термін його придатності та умови зберігання, гарантійні зобов´язання, можливості застереження щодо вмісту шкідливих компонентів і обмежень у споживанні.

У разі виявлення вад чи фальсифікації товару протягом гарантійного чи інших термінів, установлених до чинного законодавства, покупець має право за власним бажанням вимагати від суб´єкта господарювання:

• безплатного усунення вад або відшкодування витрат на їх усунення покупцем чи третьою особою;

• заміни на аналогічний товар належної якості;

• відповідного зменшення його купівельної ціни;

• заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

• розірвання договору та відшкодування збитків, заподіяних покупцеві.

Задоволення вимог покупця щодо якості та обміну товарів провадиться суб´єктом господарювання відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

Персонал підприємства до початку роботи повинен поповнити товарні запаси у місці продажу, обновити викладку товарів (оформлення вітрин), перевірити наявність правильно оформлених і завірених цінників, а також відповідного інвентарю та пакувальних матеріалів, виконати інші роботи для забезпечення належного обслуговування покупців. Підприємство самостійно шукає товарні ресурси і укладає договори з їх постачальниками. Товари, що надійшли, оприбутковуються в день надходження за їх фактичною наявністю.

Товари, прийняті працівниками суб´єкта господарювання, що здійснюють продаж, виставляються для продажу одразу, а в разі потреби — після проведення допродажної підготовки.

Забороняється безпідставне вилучення працівниками виставлених для продажу товарів, їх приховування або стримування реалізації. Товари реалізуються лише за наявності документів, які засвідчують їх якість та безпеку (сертифікат, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура). Якість, маркування, режим зберігання товарів (температура, вологість, освітлення, терміни) повинні відповідати вимогам нормативних документів.

Товари, що надійшли у продаж від громадянина-підприємця, повинні мати ярлик із зазначенням його прізвища, адреси, номера документа, що засвідчує право на заняття підприємницькою діяльністю, та назви органу, що його видав, гарантійного терміну і терміну придатності.

Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що швидко псуються, інших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за межами торговельного приміщення (виїзна/виносна торгівля) здійснюється у спеціально відведених для цього місцях з дозволу органів санітарно-епідеміологічного нагляду та за умови дотримання встановлених для цих товарів температурного режиму зберігання, а також вимог санітарних норм і правил.

Кожна партія товарів повинна мати документ, який засвідчує їх якість та безпеку, із зазначенням виробника, його адреси, дати виготовлення, строку придатності для споживання чи дати закінчення строку придатності для споживання, маси нетто фасованого товару.

Суб´єкт господарювання повинен забезпечити санітарний стан торговельних і складських приміщень відповідно до вимог санітарних норм та правил і чистоту на прилеглій території, межі якої визначаються виконкомами місцевих Рад народних депутатів. Працівники підприємства повинні бути одягнені у формений або інший одяг, що відповідає санітарним вимогам. Санітарний стан торговельних і складських приміщень повинен відповідати вимогам, установленим органами державного санітарного нагляду, адля торгівлі продовольчими товарами — й спеціальним санітарним правилам.

У разі зберігання товарів у підсобних приміщеннях і розміщення їх у торговельних залах чи пунктах дрібнороздрібної мережі працівники суб´єкта господарювання зобов´язані дотримуватися принципу товарного сусідства, санітарних правил, норм складування і вимог протипожежної безпеки.

Працівники, які здійснюють продаж продовольчих товарів, проходять медичне обстеження в установленому порядку, результати якого відображаються в їхніх особистих медичних книжках. Ці книжки пред´являються на вимогу представників контролюючих органів. Контроль за дотриманням порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування здійснюється службовими особами органів державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції.

Підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування повинні мати контрольний журнал встановленого зразка, де особи, які здійснюють контроль, роблять запис про проведені перевірки. Книга відгуків і пропозицій громадян повинна знаходитися у торговельному залі на видному та доступному для покупців місці. У торговельному залі магазину на видному місці обладнується "Куточок покупця", де вміщується інформація для покупців, адреса і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів.

Контрольна перевірка дотримання порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення проводиться службовою особою відповідного органу з пред´явленням службового посвідчення та в присутності особи, що здійснює продаж товарів. Результати контрольної перевірки оформляються актом, один примірник якого залишається у суб´єкта.