Сторони договору зберігання на товарному складі мають право встановити порядок огляду та перевірки товару, який видається з товарного складу після закінчення строку зберігання. Якщо цей порядок договором не встановлений, застосуванню за аналогією підлягають правила Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю [409] та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю [4101. Необхідність застосування цих інструкцій за аналогією обумовлена тим, що прямо ці інструкції поширюються на відносини з поставки товарів. Лише строки, встановлені цими Інструкціями, не можуть застосовуватись стосовно огляду та перевірки товару, що видається з товарного складу, якщо вони перевищують три дні після одержання товару.

Строк для заяви про припинення або зміну договору управління майном

Ч. 2 ст. 1036 ЦК („у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору управління майном після закінчення його строку договір вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах”) не встановлює, впродовж якого строку після закінчення строку договору управління майном може бути зроблена заява про припинення або зміну договору. В зв’язку з цим за аналогією слід застосовувати правило ст. 764 ЦК, яке встановлює місячний строк, відсутність впродовж якого заперечень наймодавця поновлює договір найму на новий строк.

Розрахунок середньої заробітної плати у разі відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого

За буквою ст. 1197 ЦК („розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров´я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності — загальної працездатності”) ця стаття визначає порядок розрахунку середньої заробітної плати для визначення розміру відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. Але за аналогією цю статтю слід застосовувати також до відносин щодо визначення розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті потерпілого, оскільки в інший спосіб відповідна прогалина у цивільному законодавстві не може бути усунена.

Перерозподіл спадщини

Правила про перерозподіл спадщини, встановлені ч. 1 ст. 1280 ЦК на випадок прийняття спадщини іншими спадкоємцями після спливу строку для прийняття спадщини і після розподілу її між спадкоємцями, слід за аналогією застосовувати до випадків визнання заповіту повністю або частково недійсним, визнання недійсною відмови від прийняття спадщини (ст. 1274 ЦК), визнання недійсною угоди про зміну розміру часток у спадщині (ст. 1267 ЦК), оскільки в іншому випадку відповідні відносини слід визнати неврегульованими.