Українська культура в європейському контексті

Розділ 2. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ДИНАМІЗМ НОВОГО ЧАСУ. КУЛЬТУРА В УМОВАХ БОРОТЬБИ І ПРОСВІТНИЦТВА