Рельеф — це сукупність різноманітних за формою і походженням нерівностей земної поверхні. Розрізняють рівнинні і гірські країни. Переважна частина території України має рівнинний характер; гори підносяться лише на заході та півдні. Рельєф є одним з провідних компонентів природи. Він впливає на кліматичні умови, розподіл поверхневих і ґрунтових вод, властивості ґрунтів, розміщення рослинності тощо. Рельєф впливає і на господарську діяльність людини.

У навчально-виховній роботі з дошкільниками рельєф місцевості використовується для виховання любові до рідного краю, бо він становить основу краєвидів.

Сучасний рельєф поверхні України сформувався в процесі тривалої складної взаємодії внутрішніх (ендогенних) та зовнішніх (екзогенних) процесів.

Ендогенні — це внутрішні процеси, які призводять до руху земну кору і супроводжуються землетрусами, розломами, зміщенням ділянок поверхні Так утворюються морфоструктурні елементи рельєфу (великі низовини, гірські системи тощо).

Екзогенні — це зовнішні процеси, що відбуваються на поверхні землі під впливом вітру, води, льоду, сонячної енергії, життєдіяльності організмів тощо. Під їх впливом виникають ерозії, зсуви, карстові процеси. Вплив екзогенних факторів призводить до створення морфоструктур рельєфу (річкових долин, балок, кучугур та ін.)

З дією деяких з цих факторів, наприклад води, можна познайомити старших дошкільників під час прогулянки, екскурсії до яру. Дитячі враження надовго залишаться в пам’яті. Одночасно слід пояснити шкідливий вплив факторів на господарську діяльність людини.

Головні риси рельєфу території України склалися під впливом геологічних процесів.

За характером рельєфу рівнинні простори України поділяються на височини і низовини. Утворення височин пов’язано, насамперед, з Українським кристалічним щитом, Волино-Подільською плитою ї Донецькою складчастою спорудою.

Тектонічним западинам відповідають низовини — Придніпровська і Причорноморська.