Основи природознавства: Природа України

Характеристика рослинності різних природних зон України

Велика протяжність території України, різноманітність кліматичних і ґрунтових умов обумовлюють різноманітність рослинного покриву, його зональність.

Щоб успішно здійснювати роботу з ознайомлення з природою, вихователям дитячих дошкільних закладів треба добре знати характер рослинності тієї природної зони, в якій вони працюють.