Цей підручник є двотомним виданням, що підготовлене на основі нового Цивільного кодексу України з урахуванням не тільки результатів нової кодифікації цивільного законодавства України, а й сучасного розвитку всієї законодавчої сфери.

Підручник створений відповідно до нової навчальної програми, всебічно і повно висвітлює предмет й інструментарій для пізнання дисципліни «Цивільне право України». Авторський колектив прагнув, щоб студенти не тільки успішно опанували основні питання курсу, а також отримали поради щодо пошуку літературних джерел для подальшої самостійної роботи.

Структура подання матеріалу в двох томах повного мірою відповідає програмі й робочому плану викладання цієї дисципліни кафедрою цивільного права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. У першому томі висвітлено загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право, які вивчаються на 2-у курсі денної форми навчання. Другий том підручника цілком присвячений зобов’язальному праву, проблеми якого вивчаються на 3-у курсі денної форми навчання.