Цивільне право України. т.1

Розділ 1. Загальні положення цивільного права