Цивільне право України. т.1

Глава 6. ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН