Цивільне право України. т.1

Розділ IV. Право власності та інші речові права