Захист прав споживачів

1.2.5. Документи щодо організації та порядку захисту прав споживачів

Документами, які регулюють організацію та порядок захисту прав споживачів, є:

- Інструкція про порядок опломбування виробничих, складських, торгових та інших приміщень, а також неправильних, несправних та з відсутнім відповідним тавром чи з порушеними строками повірки вимірювальних пристроїв, затверджена наказом Держспоживзахисту України від 13.02.96 р. № 5;

- Наказ Державного Комітету України у справах захисту прав споживачів від 17.09.97 р. № 50 „Про затвердження форм актів перевірок додержання законодавства про захист прав споживачів господарюючими суб’єктами сфери торгівлі та громадського харчування”;

- Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) шкідливих для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.95 р. № 68;

- Наказ Державного Комітету України у справах захисту прав споживачів від 17.10.97 р. № 53 „Про введення порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу”;

- Порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України „Про державне регулювання виробництва та торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами”, затверджений наказом Держспожив- захисту від 24.09.96 р. № 36.