Захист прав споживачів

4.4.3. Право споживача у разі укладення договору на відстані (Стаття 13 Закону України “Про захист прав споживачів”)

  • Положення цієї статті не застосовуються до договорів, укладених на відстані, які стосуються:

1) правочинів з нерухомим майном, крім оренди такого майна;

2) правочинів з цінними паперами;

3) фінансових послуг;

4) продажу товарів торговельними автоматами;

5) телекомунікаційних послуг;

6) правочинів, здійснених на аукціоні, якщо участь у ньому можлива і без використання засобів дистанційного зв´язку.

  • Перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про:

1) найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

2) основні характеристики продукції;

3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

4) гарантійні зобов´язання та інші послуги, пов´язані з утриманням чи ремонтом продукції;

5) інші умови поставки або виконання договору;

6) мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;

7) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

8) період прийняття пропозицій;

9) порядок розірвання договору.

У разі ненадання такої інформації суб´єкт господарювання несе відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.

  • Факт надання інформації відповідно до вимог частини другої цієї статті повинен бути підтверджений письмово або за допомогою електронного повідомлення. Інформація, підтверджена таким чином, не може бути змінена продавцем (виконавцем) в односторонньому порядку.

Підтвердження інформації не вимагається, якщо послуга надається засобами дистанційного зв´язку і оплачується через оператора телекомунікаційних послуг.

  • Споживач має право розірвати укладений на відстані договір шляхом повідомлення продавця (виконавця) про це протягом чо- тирнадцяти днів з моменту підтвердження інформації або з моменту одержання товару чи першої поставки товару.

Якщо відповідно до абзаца другого частини третьої цієї статті підтвердження інформації не вимагається, споживач може розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його укладення.

У разі продажу матеріальних речей їх повернення також свідчить про розірвання договору.

Якщо підтвердження інформації не відповідає вимогам частини третьої цієї статті, строк, протягом якого споживач має право розірвати договір, становить дев’яносто днів з моменту одержання такої інформації, або у разі продажу матеріальних речей - з моменту одержання товару або першої поставки товару. Якщо протягом цього строку підтвердження інформації було виправлене, споживач має право розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту одержання виправленого підтвердження.

  • У разі коли інше не передбачено договором, споживач не має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо:

1) надання послуги або поставка товару електронними засобами зв´язку за згодою споживача відбулися до закінчення строку розірвання договору, визначеного у частині четвертій цієї статті, про що споживачеві було повідомлено у підтвердженні інформації;

2) ціна товару або послуги залежить від котировок на фінансовому ринку, тобто поза контролем продавця;

3) договір стосується виготовлення або переробки товару на замовлення споживача, тобто якщо товар не може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для продавця(виконавця);

4) споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп´ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними;

5) договір стосується доставки періодичних видань;

6) договір стосується лотерей чи інших азартних ігор.

  • Якщо інше не передбачено договором, укладеним на відстані, продавець повинен поставити споживачеві товар протягом прийнятного строку, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару продавець повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.

Продавець може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо:

1) інший товар відповідає меті використання замовленого товару;

2) має таку ж або кращу якість;

3) його ціна не перевищує ціни замовленого товару.

Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути повідомлений перед укладенням договору в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті.

  • До договору, укладеного на відстані, застосовуються положення, передбачені частинами п´ятою - дев´ятою статті 12 цього Закону.

Ситуаційні завдання

Споживачка Міщенко К. М. замовила в ательє пошиття спідниці з її матеріалу, після обговорення фасону була проведена калькуляція витрат й видана квитанція, де вказана ціна готового виробу - 40 грн. Але коли споживачка прийшла забирати виріб, майстер повідомила, що ціна виробу - 50 грн., так як вона неправильно оцінила вартість роботи при початковому складанні ціни. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи (послуги), зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавець зобов’язаний негайно повідомити про це споживача.

Виконавець зобов´язаний таким же чином повідомити споживача, якщо вартість робіт (послуг) може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення поговору.

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому цієї частини (ст. 10 п. 12 Закону України “Про захист прав споживачів).

Споживачка Іваненко М. П. прийшла до перукарні зробити завивку. Під час виконання послуги клієнтом пошкоджено волосся. На докори споживачки перукар відповіла, що використаний для завивки препарат новий і вона не встигла вивчити його властивості й дію на різні типи волосся. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Згідно з п. 9 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» Виконавець зобов´язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв´язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг). Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рівень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг).

Якщо виконання робіт (надання послуг) вимагає використання додаткових матеріалів, такі матеріали повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим законодавством до таких матеріалів.

Споживачка Одуло А. Р. 15.06. здала черевики в майстерню, з проханням їх відремонтувати. Майстер повідомив вартість роботи - 10 грн та дату, коли робота буде виконана - 16.06. Але коли споживачка прийшла в зазначений час, майстер повідомив, що через брак часу він не встиг виконати даного замовлення й черевики будуть готові лише 18.06. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Згідно з п. 5 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо виконавець прострочує виконання роботи згідно з договором, він за кожен день прострочення сплачує споживачеві пеню у розмірі 3 % вартості роботи (в даному випадку - 0,6 грн). Але оскільки договір про виконання роботи носить усний характер, споживачеві буде важко довести свою правоту.

Працівники СТО провели пофарбування легкового автомобіля й визначили гарантійний термін 1 рік. Але через 2 місяці фарба почала місцями злущуватися. На вимогу споживача виправити недоліки роботи йому відповіли, що це через низьку якість фарби, яка була придбана споживачем. Проведена експертиза, за рахунок споживача, встановила, що даний дефект виник в результаті порушення технологічного процесу фарбування, а саме - недбале проведення операції знежирення. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Згідно з п. 4 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо істотні відступи від умов договору або інші істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати за своїм вибором або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування збитків, в тому числі і вартість експертизи.

Споживачка Мірошник Я. М. замовила в ательє «Марія» пошиття блузи зі свого матеріалу, вартість послуги - 40 грн, термін пошиття - 2 тижні. Але коли вона прийшла забрати виріб, блуза виявилася малою. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Згідно з п. 4 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо істотні відступи від умов договору або інші істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати за своїм вибором або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування збитків.

Бригада робітників будівельного агентства «Миг» поклеїли шпалери в будинку споживача Ященка О. П. Після виконанаї роботи споживача попередили про недопущення протягів в даній кімнаті протягом доби. Але десятирічний син споживача, не знаючи цього, відчинив вікно, в результат чого робота була зіпсована. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Згідно з п. 6 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», виконавець не несе відповідальності за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача.

Споживач Ярема О.П. придбав путівку в туристичній фірмі «Сам» на відпочинок в Єгипті. Але коли споживач прибув до готелю, виявив, що в його номері відсутній кондиціонер, хоча це передбачено умовами договору. На вимогу споживача надати іншу кімнату, йому відмовили, мотивуючи це тим, що в готелі немає вільних місць. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Згідно з п. 3 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право за своїм вибором вимагати: безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі); відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги); відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.

Будівельна бригада фірми «УЮТ» на замовлення споживача виконала пофарбування кімнати з попереднім підготуванням стін. Матеріали для виконання роботи підбирали працівники фірми. Під час прийому роботи споживач (17.03.2005) недоліків не виявив.

19.07.2005 на стіні місцями з’явилися помітні тріщини, а в деяких місцях почали відпадати шматки шпатлівки з фарбою. На вимогу споживача виконати роботу належним чином чи відшкодувати збитки, йому відмовили, мотивуючи це тим, що фірма гарантійного терміну не надавала. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Згідно з п. 3 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) зазначені вимоги підлягають задоволенню протягом гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором, чи протягом шести місяців з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором.

Споживачка Антоненко Н. А. замовила в фотоательє фотокартки на документи о дев’ятій годині ранку, заплативши авансом за виконання роботи (8грн), про що отримала касовий чек. За домовленістю сторін робота мала бути виконана через годину. Але коли споживачка прийшла за замовленням, майстер повідомив, що зламалася апаратура й фотокартки споживачка може отримати не раніше 18 год. Проаналізуйте ситуацію.

Розв ´язання ситуації:

Згідно з п. 5 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо виконавець не виконує, прострочує виконання робо- ти(надання послуги) згідно з договором, він за кожну годину (так як в даному випадку тривалість виконання визначена у годинах) прострочення сплачує споживачеві пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги). Споживачці повинні повернути 1,92 грн.

Споживачка Жукова Л. Д. зробила манікюр в салоні «Марго» (вартість послуги - 15 грн). В результаті використання майстром

130

нестерилізованих інструментів була занесена інфекція, на лікування якої споживачка витратила 150 грн, про що має медичну довідку. Проаналізуйте ситуацію.

Розв´язання ситуації:

Згідно з п. 10 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров´ю або майну споживача, що виникла у зв´язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт або надання послуг, незалежно від знання виконавцем їх властивостей. Споживачка має право на відшкодування завданих збитків.