Конституційне право України

8.7. Види референдуму

Залежно від певних ознак розрізняють різні види референдуму:

- загальнонаціональний - проводиться на всій території держави;

- місцевий - проводиться в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

- конституційний - вирішує питання, пов´язані з прийняттям нової Конституції чи внесенням до неї поправок;

- законодавчий - на всенародне голосування виноситься проект закону або чинний закон;

- консультативний - проводиться лише з метою з´ясувати думку виборців з певного питання, остаточне рішення щодо якого приймається відповідним державним органом;

- вирішальний - той чи той акт виноситься на голосування виборців з метою остаточного вирішення його долі. Він може бути затверджувальним (пропонується більшістю голосів затвердити акт, який не набрав чинності) чи заперечливим (пропонується відмінити акт, який уже набрав чинності);

- обов´язковий - необхідність його проведення передбачається конституцією чи іншим конституційно-правовим актом;

- факультативний - його проведення залежить від волі відповідного державного органу чи виборців;

- допарламентський - проводиться до прийняття якогось важливого закону парламентом;

- післяпарламентський - закон, який прийняв парламент, схвалюється чи скасовується референдумом;

- позапарламентський - важливі закони приймаються поза парламентом;

- ствердний - референдум затверджує рішення;

- відміняючий - скасовує певне рішення.