Історія педагогіки

ТЕМА XVI. УКРАЇНСЬКА ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

1. Характеристика системи освіти в Україні на початку XX століття.

2. Освітньо-педагогічні погляди І.Франка.

3. Педагогічні ідеї Л. Українки.

4. Освітня й педагогічна діяльність Т.Лубенця.

Література

1. Історія української культури / Під ред. І.Крип´якевича. - Зшиток VII - IX. - К.: АТ "Обереги", 1993.

2. Крип´якевич І.П. Історія України. - Львів: Світ, 1990.

3. Огієнко І. Історія української літературної мови. — К.:Либідь, 1995.

4. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій.-Тернопіль, 1994.

5. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 1999.

6. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000.

7. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000.

Ключові слова та терміни

Мережа "Просвіт", часопис "Літературно-Науковий Вісник", підручник "Древня історія східних народів", "Общеполезньїй задачник", український буквар Лубенця.