Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання

ГЛАВА 29. ЗОБОВ´ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ