Основи літературознавства

Розділ 11. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС