При вивченні правових дисциплін особливо важливо, щоб студенти навчилися працювати з нормативним матеріалом, навчилися ставитися з повагою до букви та духу закону, і вміли самостійно тлумачити викладене у законі. Тому в підручнику по мірі можливості проводиться чітке розмежування між положеннями законодавства, матеріалами практики, положеннями правової доктрини та поглядами автора на тлумачення спірних правових положень. Значні за обсягом цитати законодавства, а також визначення інших авторів виділені курсивом і взяті у лапки. Читач має змогу ознайомитися з точним формулюванням закону і зробити власні висновки, які можуть і не співпасти з думкою автора.

У виданні наведені ілюстрації та зразки документів, що покликані ілюструвати викладені теоретичні положення, положення законодавчих актів. Автор свідомий того, що більшість із них незручно або навіть неможливо читати у тому форматі, в якому вони надруковані у книзі, тому розмістив цифрові копії таких матеріалів у форматі, зручному для читання. Там же автор розмістив деякі зі своїх публікацій в електронному вигляді. Спільні публікації з іншими авторами наведені з їх дозволу.

При підготовці другого видання автором враховані зміни, що відбулися у законодавстві, правозастосуванні та правовій доктрині. Також видання доповнене результатами узагальнення практики вирішення земельних спорів, що проводилося автором у 2010 році на основі матеріалів, наданих цивільною палатою Верховного Суду України. Автор глибоко вдячний голові Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України А. В. Гнатенку за надану можливість провести таке узагальнення.

Необхідність уточнення текстів нормативно-правових актів. Автор доклав усіх зусиль, щоб використати нормативно-правові акти у чинному стані, проте свідомий того, що повністю уникнути помилок і неточностей, пов´язаних із швидкими змінами у законодавстві, навряд чи було можливим.

Особливо великою є загроза втрати актуальності нормативно-правових актів у випадку із т. зв. «нормативними документами» (див. п. 7.2. теми «Земельне право як галузь права») - ДБН, ГОСТами, СНиПами тощо. Відстежувати зміни та скасування таких документів надзвичайно важко. Просимо читачів з розумінням поставитися до даної проблеми і у випадку, коли використання чинної редакції має принципове значення, перевіряти чинність таких документів в органах - видавців документів або спеціалізованих бібліотеках чи базах даних.

Подяки. Автор висловлює глибоку вдячність за допомогу у підготовці курсу, надані поради, зауваження та матеріали Т. Б. Вавринчуку, А. В. Гна-тенку, М. Б. Гусаку, С. В. Гриньку, В. І. Данішевській, О. В. Зайчуку, О. І. Заєць, А. Г Кальніченко, В. М. Кузьмичу, Ю. А. Кулішу, В. А. Максименку, М. І. Максименку, Н. Р. Малишевій, Р. І. Марусенку, М. Д. Миколюку, О. М. Мірошниченко, Ю. Ю. Попову, П. В. Пушкару, Н. В. Семененко, Т. О. Третяку, А. Д. Юрченку.

Автор буде вдячним за будь-які зауваження та пропозиції щодо вдосконалення форми та змісту даного видання.

З повагою,

Мірошниченко А. М., д. ю.н., доц. кафедри

трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

mirosh@maiLuniv.kiev.ua