Земельне право України

Перелік скорочень

ВКУ - Водний кодекс України

ВРУ - Верховна Рада України

ВСУ - Верховний Суд України

ГДВ -гранично допустимий вміст

ГДК - гранично допустима концентрація

ГДР - гранично допустимий рівень

ГКУ - Господарський кодекс України

ГОСТ - рос. «государственный стандарт» (державний стандарт), шифр використовується як для позначення державних стандартів колишнього СРСР, так і для позначення т. зв.«міждержавних стандартів»

ГПК - Господарський процесуальний кодекс України

ДБН - Державні будівельні норми Держкомзем - Державний комітет України по земельних ресурсах (до 2007 року), Державний комітет України із земельних ресурсів (з 2008 року)

ЄС - Європейський Союз

ЗКУ - Земельний кодекс України

ЗУ - Закон України;

ЗСГП - землі сільськогосподарського призначення

КАСУ - Кодекс адміністративного судочинства України

КЗпПУ - Кодекс законів про працю України

ККУ - Кримінальний кодекс України

КМУ - Кабінет Міністрів України

КМОТ - контурно-меліоративна організація території

КУпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення

ЛКУ - Лісовий кодекс України

МОЗ - Міністерство охорони здоров´я

НД - нормативні документи

ОСГ - особисте селянське господарство

ПКМ - постанова Кабінету Міністрів України

ПКУ - Податковий кодекс України

РМ УРСР - Рада Міністрів УРСР

РФ -Російська Федерація

СН - рос. «строительные нормы» (будівельні норми)

СНиП - рос. «строительные нормы и правила» (будівельні норми та правила)

ССОП - рос. «система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов» (система стандартів в галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів)

ТК - технічний комітет

УСРР - Українська Соціалістична Радянська Республіка, офіційна назва Радянської України в період 1919-1937 рр.

ФГ - фермерське господарство

ЦК КПРС - Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

ЦКУ - Цивільний кодекс України

ЩІК - Цивільний процесуальний кодекс України

ЦК УРСР - Цивільний кодекс УРСР