Земельне право України

7.3. Методика пошуку текстів нормативно-правових актів

Сьогодні при пошуку правової інформації основним шляхом є звернення до комп´ютерних правових баз даних, деякі з яких доступні через мережу Інтернет. Цей шлях може виявитися неефективним, напевно, лише у випадку із т. зв. «нормативними документами», або НД (див. вище пп. 7.7), та актами, що ухвалені ще за радянських часів. Тим не менш, у більшості баз даних наявні санітарні норми та правила, що видані в Україні після 1991 p., а також правила пожежної безпеки загальнодержавного рівня.

Якщо Ви шукаєте НД, і звернення до комп´ютерних баз не дало результатів, доцільно звернутися до Державної науково-технічної бібліотеки України (м. Київ, вул. Антоновича, 180). У цій бібліотеці наявні більшість текстів НД. Також тексти НД наявні у Головному фонді нормативних документів (вул. Святошинська, 2, тел. 450-0682), Фонді нормативних документів у сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів (бульв. Лесі України, 26, тел. 286-4955), Національній парламентській бібліотеці (вул. М. Грушевського, 1), Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3), Державній науковій медичній бібліотеці МОЗ України (м. Київ, вул. Толстого, 7), Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного (Контрактова площа, 4, тел. 435-0310).

Альтернативою зверненню до бібліотек та фондів (особливо у разі, якщо Вас цікавить не просто ознайомлення з НД, а його придбання) може бути звернення до профільних видавництв, що здійснюють публікацію відповідних НД. Такими видавництвами є насамперед ДП «Укрархбудінформ» (м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26) відносно НД у галузі будівництва, ТК зі стандартизації «Будтехнормування» (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, лабораторний корпус, к. 324) щодо НД зі стандартизації, Український гігієнічний центр МОЗ України (м. Київ, вул. Попудренка, 50, 7 поверх, к. 13) щодо санітарних норм та правил, Видавництво «Основа» (м. Київ, вул. Комінтерну, 30) щодо НД із будівництва, нормативних актів з питань пожежної безпеки, нормативних актів з безпеки праці.

Все частіше тексти НД можна отримати через мережу Інтернет або по електронній пошті, щоправда, поки що переважно на платних засадах. Наприклад, доступ до НД надає Бізнес-портал «Леонорм» (http://leonorm.com.iia), до НД у галузі будівництва - НІШ «Банатовик» (www.blДding.kfaaгkov.ua), інтернет-сторінка http://document.org.ua, електронна нормативно-правова бібліотека «Сгрой-Информ» (розробник - фірма «Експерт-Софг», +38 (044) 233-0-133, бібліотека експлуатується в Управлінні науково-технічної політики та інфор-маційних технологій у будівництві Держбуцу України); до санітарних норм -База даних нормативно-правових документів МОЗ України (редакція журналу «Нормативно-правові документи МОЗ України» - ЬЦр:/^а8Є.тееикгаіпе.сот, доступ до документів вільний і безоплатний); у галузі охорони праці - інтернет-сторінка www.dnop.com.ua. Хочеться сподіватися, що в подальшому коло і обсяг доступних через Інтернет документів значно розшириться і стане безоплатним.

У разі потреби відповідну інформацію, текст НД можна уточнити, звернувшись до відповідного органу, що здійснює видання певного виду НД. Звернення за текстом документу або інформацією про його наявність та/або чинність доцільно оформлювати як інформаційний запит відповідно до ЗУ «Про інформацію» (ст. ст.. 32-37).