Земельне право України

8.3. Заповнення прогалин у правовому регулюванні

Певні відносини, що потребують правового регулювання, можуть бути законодавством неврегульовані. Такі явища називаються прогалинами у правовому регулюванні.

Прогалини у правовому регулюванні земельних правовідносин заповнюються за допомогою застосування аналогії права та аналогії закону.

Так, відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 8 ЩІК,«якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права)»; «забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини». Аналогічні положення вміщені у ч. ч. 5, 6 ст. 4 ГПК, ч. 7 ст. 9 КАСУ. Правила щодо аналогії права та аналогії закону вміщені і в ст. 8 ЦКУ.

Слід враховувати, що аналогія права та аналогія закону не може застосовуватися для покладення на фізичних та юридичних осіб якихось додаткових обов´язків та присвоєння органами державної влади та місцевого самоврядування додаткових повноважень. Відповідно до ст. 19 Конституції України, «Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов ´язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»

Зважаючи на викладене, аналогія може використовуватися для встановлення порядку дії органів державної влади та місцевого самоврядування з метою сприяння у реалізації прав фізичних та юридичних осіб; вона може бути застосована для встановлення балансу в правах та інтересів суб´єктів якихось неврегульованих законом відносин.