Земельне право України

II. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Історичний досвід земельно-правового регулювання, насамперед вітчизняний, дозволяє краще зрозуміти сутність багатьох явищ, що мають місце у сучасному правовому регулюванні. Таке дослідження корисне для вдосконалення існуючого земельного законодавства України, практики його застосування.