Земельне право України

2.3. Особливості права розпорядження земельними ділянками

Попри редакційні відмінності, більшість480 існуючих в доктрині земельного права визначень права розпорядження земельними ділянками виходять із усталеного цивілістичного розуміння права розпорядження як юридично забезпеченої можливості визначати подальшу долю речі шляхом вчинення щодо неї юридичних актів. Саме в такому розумінні розглядатиметься право розпорядження нижче.

Режим здійснення права розпорядження щодо земельних ділянок характеризується істотною специфікою (далеко не завжди виправданою). Так, існують

• особливі правила відчуження земельних ділянок (див. тему «Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки»);

• особливі правила надання земельних ділянок в користування (див. тему «Право землекористування»);

• особливі правила щодо обмеження та обтяження права власності на земельну ділянку (див. тему «Обмеження та обтяження прав на землю»);

• особливий порядок зміни цільового призначення земельних ділянок (див. ст. 20 ЗКУ, ПКМ від 11.04.2002 № 502 «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб»);

• пошкодження і тим більше знищення земельних ділянок заборонене і тягне юридичну відповідальність (див. тему «Юридична відповідальність за земельні правопорушення та захист порушених прав»).