Земельне право України

4.1. Поняття та загальна характеристика

Ст. ст. 86-89 ЗКУ передбачають можливість використання земельних ділянок на праві спільної власності. Зокрема, згідно із ч. 1 ст. 86 ЗКУ,

«1. Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).»

Право спільної власності прийнято визначати як «право двох або біль-те осіб на один об´єкт». Слід підкреслити, що право спільної власності передбачає саме поділ права на цілісний об´єкт, а не поділ об´єкту. Саме тому некоректними є формулювання на зразок «право на 0,025 га без виділення в натурі», коли йдеться про 1/4 частку у праві власності на 0,1 га.

До відносин спільної власності на земельні ділянки застосовуються також положення ЦКУ (положення про спільну власність вміщені у главі 26 кодексу).