Земельне право України

1. Поняття управління у галузі земельних відносин

У доктрині земельного права вживаються терміни (1) «управління у галузі земельних відносин», (2) «державне управління земельним фон-дом»161, (3) «державнерегулювання земельних відносин». Часто вони застосовуються як синоніми.

Нижче ми використовуватимемо термін «правління у галузі земельних відносин», якому надаватимемо значення діяльності із використанням владного примусу, спрямованої на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель.