Земельне право України

1. Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму у галузі використання, охорони та відтворення земель

На наш погляд, економіко-правовий механізм у галузі використання, охорони та відтворення земель включає в себе систему засобів майнового характеру, що спрямовані, з одного боку, на створення фінансової основи для виконання функцій держави у галузі земельних відносин, а з іншого - на стимулювання економічними засобами раціонального використання, охорони та відтворення земель.

Виходячи із цього, можна умовно виділити такі основні складові економіко-правового механізму у галузі земельних відносин:

• (1) плату за землю;

• (2) засоби економічного стимулювання раціонального використання, відтворення та охорони земель;

• (3) відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

• (3) запровадження платних управлінських послуг у галузі земельних відносин;

• (4) засоби, спрямовані на розподіл та витрачання коштів для забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель.

Розглянемо детально кожну з перерахованих складових.