Земельне право України

3.2. Виділення коштів бюджету для відновлення попереднього стану земель

Умовою надання коштів законодавець називає факт погіршення земель не з вини суб´єктів, що здійснюють поліпшення (п.«б» ч. 1 ст. 205 ЗКУ), а цільовим призначенням коштів визначив лише відновлення земель. Процитована норма самостійного регулятивного навантаження не несе. Слід сказати, що закони про державний бюджет на відповідний рік традиційно передбачають видатки на «докорінне поліпшення земель» незалежно від причин, що спричинили необхідність такого поліпшення.

Зокрема, у ЗУ «Про державний бюджет на 2011 рік» передбачено 15 тис. грн. на докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств (код 6591070), що, звичайно, в масштабах України є сумою просто мізерною. Виділення коштів громадянам не передбачено.

Порядок використання цих коштів на сьогодні визначається наказом Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» від 27.01.2002 № 58/136. Порядок передбачає розподіл коштів між підприємствами на підставі рішень конкурсних комісій, які здійснюють процедуру конкурсного відбору на підставі наказу Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» від 31.07.2002 № 216888.

Виділення коштів місцевого бюджету може регулюватися на регіональному та локальному рівні.