Земельне право України

5. Платні управлінські (адміністративні) послуги у сфері земельних відносин

Можливість надання платних послуг органами державної влади у сфері земельних відносин передбачена ПКМ «Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів» від 01.11.2000 № 1619, наказом Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки України «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг» від 15.06.2001 № 97/298/124, причому наказ розширює сферу надання платних послуг у порівнянні із згаданою ПКМ.

Наказом Держкомзему від 22.01.2009 № 335 затверджено Статут державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», п. 5.1.8 якого передбачає право Центра «надавати послуги за цінами і тарифами, які встановлюються Центром самостійно з урахуванням кон’юнктури ринку та умов економічної діяльності, на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за законодавчо встановленими цінами та тарифами». На наш погляд, в умовах України створення підприємства для виконання суто державної функції (державної реєстрації земельних ділянок) на підприємницьких засадах є негативним явищем. Слід погодитися із думкою тих дослідників, які вважають незаконним введення плати за реєстрацію державних актів на право власності на землю.

На думку акад. І. Пахомова, до якої ми повністю приєднуємося, оплатної державно-владної діяльності бути не може. Слід погодитися і з В. В. Носіком у тому, що надання можливості органам виконавчої влади надавати платні послуги породжує корупцію. Держава не може перетворюватися на підприємницьку структуру. Вважаємо, що за адміністративні послуги, що надаються державними органами, плата може стягуватися лише у формі зборів - звичайно, якщо такі встановлені законодавством про оподаткування.