Земельне право України

5. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення

Дисциплінарна відповідальність настає та такі земельні правопорушення, що можуть розглядатися як порушення трудової дисципліни. Така відповідальність настає на загальних засадах, передбачених КЗпПУ, до порушників можуть бути застосовані стягнення у вигляді догани або звільнення (звільнення - у випадках, передбачених законом). Застосування відповідальності регламентується положеннями глави X «Трудова дисципліна» КЗпПУ, ст. ст.. 147-151.