Земельне право України

6. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення

Нижче ми розуміємо господарсько-правову відповідальність як правовідносини із застосування до правопорушника т. зв. «господарських санкцій».

В. С. Щербина визначає господарсько-правову відповідальність як «економічні за змістом і юридичні за формою методи впливу на економічні інтереси суб´єкта господарювання - правопорушника».

О. М. Вінник пропонує схоже визначення, розглядаючи господарсько-правову відповідальність як «майново-організаційні за змістом і юридичні за формою заходи впливу на економічні інтереси учасників господарських правовідносин у разі вчинення ними господарського правопорушення».

На наш погляд, положення ст. 4 ГКУ, за якими кодекс не застосовується до земельних відносин, не можуть бути підставою для незастосування господарсько-правової відповідальності за земельні правопорушення. Відповідні відносини є в першу чергу господарськими і лише опосередковано - земельними; земельне законодавство, природно, не встановлює загальних засад застосування господарсько-правової відповідальності. Тому навряд чи намір законодавця полягає у виключенні застосування господарсько-правової відповідальності до порушників земельного законодавства.

Відповідно до ч. ч. 2 та 3 ст. 217 ГКУ, за господарське правопорушення можуть бути застосовані такі види санкцій: (1) відшкодування збитків, (2) оперативно-господарські санкції, (3) штрафні санкції, (4) адміністративно-господарські санкції. Вище нами вже висловлювалася думка, за якою господарсько-правова відповідальність у вигляді відшкодування збитків охоплюється цивільною відповідальністю; що ж стосується оперативно-господарських та штрафних санкцій, їх застосування за земельні правопорушення досить малоймовірне. Тому зупинимось більш детально на адміністративно-господарських санкціях.

Ст. 239 ГКУ передбачає достатньо великий відкритий перелік адміністративно-господарських санкцій, що можуть бути застосовані за господарські правопорушення. З найбільшою імовірністю за земельні правопорушення можуть бути застосовані такі з них, як (1) адміністративно-господарський штраф та (2) обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання.