Земельне право України

6.1. Адміністративно-господарський штраф

Визначення та загальна характеристика адміністративно-господарського штрафу (застосування даної санкції у доктрині фінансового права визначається як фінансово-правова відповідальність: на таких позиціях знаходяться Л. К. Воронова, М. В. Карасева, Т. О. Коломоєць, О. П. Орлюк, Д. О. Гетманцев, 3. М. Будько та ін. вчені) вміщені у ст. 241 ПСУ:

«1. Адміністративно-господарський штраф - це грошова сума, що сплачується суб’єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності.»

Склади правопорушень, що можуть мати характер земельних, за які застосовується адміністративно-господарський штраф, визначені, зокрема, ЗУ «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення» (ст. 46), ПКУ (глава 11), Декретом КМУ «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» (ст. 8); ЗУ «Про відповідальність підприємств, їх об´єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» (ст. 1).

Засади застосування адміністративно-господарського штрафу визначаються загальними положеннями ПСУ про застосування господарсько-правової відповідальності (глава 24), а особливості застосування штрафів за окремі правопорушення визначаються главою 27 ПСУ та законами, що встановлюють такі штрафи.

Господарсько-правову відповідальність, пов´язану із застосуванням адміністративно-господарських штрафів, іноді «плутають» із адміністративною відповідальністю. Слід зазначити, що така помилка має історичне підґрунтя: застосування адміністративних штрафів до юридичних осіб було передбачено законодавством СРСР і було скасовано лише Указом Президії Верховної Ради СРСР від 21.06.1961 «Про подальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку»965. Крім того, у час, коли законодавство не визначало загальних засад застосування «фінансових санкцій» (адміністративно-господарських штрафів у сьогоднішньому розумінні) звернення до правил КУпАП було обґрунтованим.