Земельне право України

8.5. Вирішення земельних спорів Спеціалізовані суди

У деяких країнах діють або спеціалізовані земельні суди, або суди для вирішення дрібних справ («small claims court» у США). На наш погляд, саме останній інститут доцільно запровадити й в Україні, щоб розвантажити суди від тривалого розгляду дрібних справ.

Законодавство США про групові позови дозволяє групі названих позивачів подавати позов як представникам класу позивачів від імені великих груп осіб, що знаходяться в однаковому становищі .

Адміністративні форми захисту

З точки зору застосування адміністративно-правових форм захисту прав на землю цікавим досвід Великобританії . Важливе місце у системі захисту прав на землю у цій країні займає поняття «nuisance», яке означає негативний, дратуючий вплив. Далі для лаконічності пропонуємо позначати це поняття українським терміном «перешкода».

Законодавство розрізняє «перешкоди за загальним правом», проти яких застосовуються загальні способи захисту, та т. з. «перешкоди за законом», щодо яких передбачені спеціальні, спрощені засоби захисту. У разі, якщо негативний вплив підпадає під ознаки «перешкоди за законом», особа може або звернутися до місцевого органу влади, який видає повідомлення про зменшення негативного впливу («abatement notice»), або звернутися до магістратського суду за приписом про зменшення негативного впливу («abatement order»). Обидві процедури є швидкими та маловитратними.

Первісно законодавство про «перешкоди за законом» було спрямовано на боротьбу із поширенням холери в містах, а в більш широкій перспективі - на протидію негативним екологічним умовам, що виникли внаслідок індустріальної революції у Великобританії. Концепція «перешкод» була центральною для санітарного законодавства, що включало Акт про усунення перешкод («Nuisances Removal Act») 1855 року, а згодом було об´єднано у Акт про громадське здоров´я («Public Health Act») 1875 року. Правила про «перешкоди за законом» практично без змін були відтворені у Акті про громадське здоров´я («Public Health Act») 1936 року, а також у Частині III Акту про захист довкілля («Environmental Protection Act») 1990 року, який поширив поняття «перешкоди за законом» на запахи і гази (хоча дим належав до «перешкод за законом» вже починаючи з 1866 року відповідно до Санітарного акту - «Sanitary Act»). Шумовий вплив було визнано «перешкодою за законом» Актом про зменшення шуму («Noise Abatement Act») 1960 року та Актом про шум та перешкоди за законом («Noise and Statutory Nuisance Act») 1993 року (щодо шуму від машин та обладнання на вулицях). У Акті про чисте сусідство та довкілля («Сіеап Neighbourhoods and Environment Act») 2005 року до сфери «перешкод за за-коном» було включено світловий вплив та поширення комах. Проте поряд із законодавчим розширенням сфери «перешкод за законом» в останнє десятиріччя у Великобританії спостерігається також звужене тлумачення «перешкод за законом» судами - розуміння їх лише як таких, що стосуються захисту від інфекційних хвороб. Представники правової доктрини піддають такий підхід критиці.