Земельне право України

9. Іноземний досвід регулювання земельних відносин із прибудинковими земельними ділянками

Автором було проведено дослідження іноземного досвіду регулювання земельних відносин із прибудинковими земельними ділянками в Австралії, Білорусі, Болгарії, Казахстані, Італії, Російській Федерації, СІНА): див. Мірошниченко А. М. Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків //Земельне право України. - 2006. -№ 7.-С. 45-55.

За результатами дослідження пропонується внести у законодавство України зміни, які передбачатимуть:

• «автоматичне» набуття частки у праві на прибудинкову територію з моменту придбання у власність приміщення у багатоквартирному житловому будинку, заборону окремого відчуження частки (досвід Російської Федерації);

• визначення частки пропорційно до площі приміщення (Білорусь, Казахстан, Російська Федерація та ін.);

• виключення необхідності окремого (від права на приміщення) оформлення права спільної часткової власності на прибудинкову територію;

• запровадження правила, за яким управління спільним майном здійснюється зборами співвласників, рішення на яких приймаються більшістю голосів (можливо, за принципом «одне приміщення - один голос»); процедурні правила проведення зборів доцільно запозичити в законодавстві Болгарії; заслуговують на увагу також правила італійського законодавства щодо можливості призначення управляючого, у т. ч. в примусовому порядку;

• необхідно встановити спеціальні правила набуття права власності на земельні ділянки існуючих багатоквартирних житлових будинків на засадах безоплатного надання земельної ділянки, яка є об´єктивно необхідною для розміщення та обслуговування будинку;

• доцільно передбачити можливість заснування спільної часткової власності на земельну ділянку багатоквартирного будинку забудовником (див. досвід США).