Земельне право України

2.3. Сільське господарство

Правила щодо охорони ґрунтів можуть включатися не лише до розділу «Навколишнє середовище», а і до інших розділів. Зокрема, до розділу «Сільське господарство» включений підрозділ «Навколишнє середовище», що, у свою чергу, включає структурні частини «управління та збереження ресурсів», «лісові ресурси та непродовольчі ресурси», «забруднення в сільському господарстві».

Основним актом, що стосується боротьби із забрудненням ґрунтів у сільському господарстві, є Директива Ради 86/278/ЄЕС від 12.06.1986 року про захист навколишнього середовища та, зокрема, ґрунтів при використанні осаду стічних вод у сільському господарстві.

Державним департаментом з питань адаптації законодавства вказується, що положення Директиви 86/278/ЄЕС не враховані в законодавстві України, зокрема, щодо (1) встановлення випадків заборони на використання осадів стічних вод у сільському господарстві (п. 1 ст. 5); (2) окремих застережень під час використання осадів стічних вод у сільському господарстві (стаття 6); (3) проведення аналізу наявності важких металів в ґрунті (Додаток II до Директиви) . Пропонується цю невідповідність виправити .