Історія вчень про право і державу відображає тисячолітні духовні пошуки, теоретичні альтернативи рішень проблем суспільного устрою, форм державності, принципів і змісту політики, законодавства, ролі права як найважливішої соціальної системи регулювання суспільних відносин; знайомить з багатющим досвідом, станом, напрямками і тенденціями у світовому право- і державознавстві. Вона дозволяє зрозуміти, як у боротьбі і зіткненнях різних концепцій і доктрин народжувалися і накопичувалися знання про природу права і держави, розширювалися і поглиблювалися уявлення про права і свободи людини, форми і принципи взаємин особистості і влади, закон і законність і т.д. Без її вивчення неможливо глибоке засвоєння теорії держави і права, методології та теорії інших юридичних наук. У цьому величезне пізнавальне і виховне значення курсу.

Пропонований підручник — перший вітчизняний підручник з курсу. В ньому послідовно висвітлюється всесвітня і вітчизняна історія політико-правової думки. Завдання підручника: 1) викласти коротку історію найбільш впливових концепцій права і держави; 2) показати закономірність й основні напрямки розвитку політико-правової ідеології; 3) допомогти формуванню теоретичного мислення та правової культури студентів, вмінню кваліфіковано оцінювати політико-правові явища, ідеї, доктрини.

У підручнику автор прагнув у першу чергу до аналізу першоджерел, змісту і логіки різних концепцій і доктрин мислителів минулого. Автор враховував і використовував досягнення своїх попередників — В. С. Нерсесянца, О. Е. Лейста, О. Ф. Скакун, Н. С Прозорової, О. М. Мироненка, Ф. П. Шульженка, М. Ю. Наума, Т. Г. Андрусяка, О. М. Литвинова, О. І. Левченкова, В. М. Тихонова та ін.

Політико-правова класика є надзвичайно пізнавальною як для початківців, так і для дослідників-правознавців, філософів права, політологів, соціологів. Тому автор спочатку уклав і видав хрестоматію основних першоджерел з курсу, курс лекцій, які одержали схвальні відгуки спеціалістів, сподіваючись на відповідний інтерес студентів і читачів до політико-правової класики.

Автор із вдячністю сприйме критичні зауваження і побажання щодо удосконалення змісту підручника.