Історія вчень про право і державу

Розділ 9. ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В АНГЛІЇ XVII ст.

Англійська революція 1640—1649 рр. завдала нищівного удару по феодалізму, абсолютизму і підтримуючій його державній англіканській церкві, розчистила шлях розвитку капіталізму в одній з ведучих країн Західної Європи. Вона мала величезний вплив на антифеодальний рух в інших країнах.

Революція виявила розходження інтересів класів, що брали участь у ній, їх політичних програм, правових ідеалів. Загальним в опозиції абсолютизму й англіканській церкві була вимога її «очищення» від залишків католицизму (учасники опозиції називалися пуританами від англ. pure — чистий). Значне поширення одержали ідеї природного права, договірного походження державної влади в обгрунтуванні природжених прав англійців, скасування абсолютизму.