Історія вчень про право і державу

Розділ 12. УКРАЇНСЬКІ І РОСІЙСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

До початку XVIII ст. Російська держава остаточно набуває форму абсолютної монархії. Реформи Петра І завершили ліквідацію старофеодальних установ, перетворення держави в Російську імперію. Після Полтавської битви і розправи над «мазе-пинцями» був прискорений процес руйнування української автономії, перетворення України в Малоросію. Вітчизняна політико-правова думка все більше вплітається в російські політичні і правові вчення, привносячи в них передові ідеї, нові поняття. «Вчена дружина», вивезена Петром І з України, сприяла поширенню ідей Просвітництва в Росії, заснуванню перших вищих навчальних і наукових закладів, державним і церковним реформам.