Історія вчень про право і державу

Розділ 16. ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОСІЇ Й УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

На початку XIX ст. Росія значно відставала від передових європейських держав, що будували громадянське суспільство, промислову економіку. У країні накопичувалися соціальні протиріччя, особливо між поміщиками і кріпаками. Існування самодержавства і кріпосництва, соціально-економічна відсталість Росії звужували умови ліберальних перетворень, підсилювали позиції консерватизму. Криза самодержавно-кріпосницького ладу, що поглиблювалась, на тлі європейських по-літико-правових досягнень призвела до організації таємних товариств і виступу декабристів 1825 р.