Історія вчень про право і державу

Розділ 21. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ БІЛЬШОВИЗМУ

До початку XX ст. серед російських і українських марксистів не було істотних розходжень у поглядах на проблеми держави і права. їх поєднувало безкомпромісне протистояння царському самодержавству, капіталізму, прагнення пристосувати марксистські ідеї до конкретних російських умов, об´єднати пролетарів під марксистські прапори і підготувати революцію. Ці завдання формулювала у своїй програмі Російська соціал-демократична робітнича партія, що проголосила в 1898 р. створення загальноросійської марксистської партії. Але вже через п´ять років у РСДРП відбувся розкол на більшовиків (прихильників В. Леніна) і меншовиків (прихильників Г. Плеханова, західноєвропейської соціал-демократії). Ленінська партія «нового типу» відкидала шлях реформ, «буржуазного» конституціоналізму, парламентаризму, взявши курс на соціалістичну революцію. Більшовизм, ленінізм, які не так давно звалися «марксизмом XX століття», справедливіше назвати «російським марксизмом XX століття», адже їх ідеологія ґрунтувалася на марксизмі, який В. Ленін і його послідовники-більшовики намагалися пристосувати до російських умов, нових політичних реалій початку століття. Виходячи з цих умов, вождь більшовиків і розвивав марксистські положення про державу, владу, політику, право.