Філософія права

РОЗДІЛ ІІІ. Історіософія правових цивілізацій