Філософія права

5.17. Християнські основи державності

С. М. БУЛГАКОВ

Марксизм з його відкритим імморалізмом і правовим нігілізмом був неприйнятний для С. М. Булгакова. Він чітко бачив, що відрив політики від права і моралі перетворив цю доктрину в теорію руйнування, а не творення. У тій же мірі йому уявлялася неспроможною протилежна позиція споглядально-пасивного непротивленства. Філософу набагато ближчими були погляди Вол. Соловйова, який стверджував ідею єдності політики з правом і мораллю. Тільки відстоюючи подібну єдність, держава здатна стати оплотом справедливості і не втратити у своєму історичному русі орієнтацію на вищі християнські ідеали.

Найбільшою мірою прийнятною С. М. Булгакову уявлялася класична концепція природного права, що несе ідею про непорушність абсолютних нормативно-ціннісних основ людського існування. Ця концепція приваблива тим, що зводить людську особистість, її гідність і свободу в ранг найвищих цінностей. Якщо держава зневажає ці природно-правові приписи, то вона стає схожою на євангельського біснуватого, а картини її життя можуть бути прирівняні до того, що зобразив Достоєвський у романі «Біси». Так сталося з Росією, що пережила декілька революцій, відкинула Христа, а з ним і принципи природного права, і в результаті здригається в конвульсіях через увійшовших у її соціальне тіло бісів.

Коли вимоги вихідних від держави законів збігаються з біблійними заповідями, то вони не сприймаються особистістю як замахи на її свободу і гідність, а навпаки, людина з внутрішньою готовністю приймає їх до виконання. У тих же випадках, коли явно виявляються розбіжності між правом і моральністю, у людському «Я» незмінно виникає почуття протесту проти аморальної системи правосуддя і насаджуючої її держави.

Подібно до того, як віра у вищі, абсолютні начала буття потрібна індивідуальному духу, релігія необхідна державі, щоб вона могла успішно існувати і розвиватися. Тільки релігія здатна запропонувати їй піднесені моральні цілі і спрямувати її енергію в русло творення, а не руйнування. Тільки вона в силах допомогти успішному сполученню абсолютного з відносним і тим самим відкрити шлях до вирішення самих складних проблем людського існування.