Професійна етика

РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

1.1. Історія та умови виникнення етики

1.2. Поняття загальної етики

1.3. Професійна етика в суспільстві та її взаємозв´язок з іншими науками

1.4. Класифікація професійної етики

1.5. Особливості етики різних професій

Стрижневі терміни: мораль, етика, кодекс, виховання, етична поведінка, етична проблема, моральність, етичні ідеали, принципи.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

- сутність моралі та етики;

- норми етичної поведінки;

- основи етичної проблеми;

- форми виділення етичних проблем;

- складові кодексу етичної поведінки;

- історію виникнення етики;

- особливості імперативного принципу та принципу утилітаризму.