Професійна етика

РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Стрижневі терміни:Аудиторська палата України, Міжнародна федерація бухгалтерів, Спілка аудиторів України, функції організацій, повноваження організацій, склад, джерела фінансування.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

- функції АПУ;

- особливості формування АПУ;

- порядок делегування представників до АПУ;

- склад АПУ;

- мету, завдання і структуру МФБ;

- функції рад, що входять до складу МФБ;

- класифікацію МСА;

- особливості роботи САУ.