Професійна етика

РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

3.1. Загальна характеристика фундаментальних принципів

3.2. Чесність

3.3. Об´єктивність

3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

3.5. Конфіденційність

3.6. Професійна поведінка

Стрижневі терміни: фундаментальні принципи, чесність, об´єктивність, професійна компетентність, належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, загроза власного інтересу, загроза власної оцінки, загроза захисту, загроза особистих стосунків, загроза тиску, етичний конфлікт.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

- сутність етичних вимог та фундаментальних принципів;

- особливості професійної компетентності та належної ретельності;

- умови розкриття аудитором конфіденційної інформації;

- основні норми професійної поведінки;

- класифікацію загроз;

- застережні заходи, що вживаються для усунення загроз;

- особливості розв´язання етичних конфліктів.