Професійна етика

3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

Принцип професійної компетентності та належної ретельності зобов´язує професійних бухгалтерів:

1) підтримувати професійні знання та навички на рівні, необхідному для надання клієнтам або роботодавцям компетентних професійних послуг;

2) діяти суворо відповідно до належних технічних та професійних стандартів, надаючи професійні послуги.

Компетентні професійні послуги вимагають обґрунтованих суджень у застосуванні професійних знань та навичок. Професійну компетентність можна розділити на два окремі етапи:

1) досягнення професійної компетентності;

2) підтримка/збереження професійної компетентності, яка вимагає від професійного бухгалтера постійної обізнаності тарозуміння відповідних технічних, професійних та ділових здобутків (рис. 3.4).

Етапи професійної компетентності

Рис. 3.4. Етапи професійної компетентності

Безперервний професійний розвиток забезпечує вдосконалення та підтримку можливості професійного бухгалтера компетентно працювати у професійному середовищі.

Ретельність стосується обов´язку професійного бухгалтера діяти ретельно, обережно, своєчасно та відповідно до вимог завдання.

Професійний бухгалтер повинен забезпечити відповідну підготовку осіб, що працюють під його керівництвом, та нагляд за ними.

За доречності, професійний бухгалтер повинен повідомляти клієнтам, роботодавцям або іншим користувачам професійних послуг про притаманні цим послугам обмеження для уникнення невірного тлумачення висловленої думки як визнання факту.