Професійна етика

РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)

4.1. Загрози та застережні заходи

4.2. Професійне призначення

4.3. Конфлікт інтересів

4.4. Другий висновок

4.5. Гонорари та інші винагороди

4.6. Рекламування професійних послуг

4.7. Подарунки та заохочення

4.8. Зберігання активів клієнта

4.9. Об´єктивність - всі послуги

4.10. Незалежність - завдання з надання впевненості

Стрижневі терміни: загрози та застережні заходи, професійне призначення, конфлікт інтересів, другий висновок, гонорар, рекламування професійних послуг, подарунки та заохочення, об´єктивність, незалежність.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

- класифікацію загроз бухгалтерів-практиків;

- застережні заходи для усунення або зменшення загроз;

- застережні заходи робочого середовища;

- застережні заходи, створені різними органами;

- сутність професійного призначення;

- шляхи вирішення конфлікту інтересів;

- особливості другого висновку;

- значущість загрози подарунків та заохочень.