Професійна етика

РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

5.1. Загрози та застережні заходи

5.2. Потенційні конфлікти

5.3. Підготовка та подання інформації

5.4. Достатня компетентність

5.5. Фінансові інтереси

5.6. Заохочення

Стрижневі терміни: загрози та застережні заходи, потенційні конфлікти, підготовка та подання інформації, достатня компетентність, фінансові інтереси, заохочення

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

- приклади обставин, що можуть створювати різні загрози;

- застережні заходи робочого середовища;

- умови виникнення потенційного конфлікту;

- особливості підготовки, зберігання та подання інформації;

- сутність фінансових інтересів та заохочень.