Професійна етика

5.4. Достатня компетентність

Фундаментальний принцип професійної компетентності та належної ретельності вимагає від штатного бухгалтера братися тільки за такі завдання, для виконання яких він як штатний професійний бухгалтер має, або може отримати, достатню професійну підготовку або досвід. Штатний професійний бухгалтер не повинен навмисно вводити в оману роботодавця щодо свого рівня знань або наявного досвіду, а також відмовлятися від отримання консультації та допомоги експерта, коли це необхідно.

До обставин, які ставлять під загрозу можливість штатного професійного бухгалтера виконувати свої обов´язки з відповідною мірою професійної компетентності та належної ретельності, належать:

-недостатність часу для відповідного виконання або здійснення своїх обов´язків;

-недостатня, обмежена чи іншим чином неадекватна інформація, що не дає можливості належно виконувати свої обов´язки;

-недостатній досвід, підготовка та освіта;

-неадекватні для виконання обов´язків ресурси (рис. 5.9).

Значущість цих загроз залежить від таких факторів, як міра, якою штатний професійний бухгалтер співпрацює з іншими особами, відносне старшинство в організації та рівень наявного нагляду та контролю за роботою. Значущість загроз, що виникають внаслідок такого тиску, слід піддавати оцінці і застосувати застережні заходи для усунення або зменшення їх до прийнятного рівня, окрім випадків, коли загрози є явно незначними. До таких застережних заходів належать:

-отримання додаткових консультацій чи підготовки;

-забезпечення достатнього часу для виконання відповідних обов´язків;

-отримання допомоги від осіб, що мають необхідні знання та досвід;

-консультування, якщо це необхідно, з керівним персоналом організації-роботодавця, незалежними експертами або відповідною професійною організацією.

Обставини, які ставлять під загрозу можливість штатного професійного бухгалтера виконувати свої обов´язки

Рис. 5.9. Обставини, які ставлять під загрозу можливість штатного професійного бухгалтера виконувати свої обов´язки

Якщо загрози неможливо усунути або зменшити до прийнятного рівня, штатний професійний бухгалтер розглядає можливість відмови від виконання конкретних обов´язків. Якщо штатний професійний бухгалтер визначає, що відмова необхідна, він повинен чітко та ясно вказати причини такого вчинку.