Професійна етика

РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

6.1. Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника ДКРС

6.2. Морально-етичні принципи професійної діяльності

6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків)

6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики

Стрижневі терміни: Державна контрольно-ревізійна служба, ревізор, довіра, впевненість, повага, сумлінність, незалежність, об´єктивність, неупередженість, політичний нейтралітет, конфлікт інтересів, професійний розвиток.

Після вивчення цієї теми ви будете знати і розуміти:

- сутність Кодексу етики працівників ДКРС;

- завдання та значення Кодексу;

- принципи професійної діяльності працівників ДКРС;

- основні потреби органів ДКРС;

- права та обв´язки працівників ДКРС;

- сутність політичного нейтралітету та професійного розвитку;

- особливості внутрішнього контролю за дотриманням норм Кодексу.