Основи загальної та юридичної психології

Глава 1. Предмет, завдання, система та методологія юридичної психології