Основи загальної та юридичної психології

Глава 3. Емоційні та вольові процеси і стани